Online ruitersport speciaalzaak voor paardrijkleding en ruitersportartikelen

Disclaimer

 1. Definities:
  1. Webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever de intentie heeft om de deze disclaimer te doen gelden. Dit kan door bijvoorbeeld een link naar de disclaimer.
  2. Uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina
  3. Gebruiken: het functioneel gebruiken van de webpagina. Dit kan onder andere inhouden: inladen, inloggen, bewerken, invullen, verzenden, lezen, inzien, beluisteren, plegen van rechtshandelingen waaronder kopen en huren, verspreiden, van aangeboden diensten gebruik maken.
  4. U: de (vertegenwoordigde) natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de webpagina.
  5. Inhoud: hieronder valt onder andere, de teksten, afbeeldingen, media, geluids- en/of videofragmenten, links en andere gelijksoortige objecten getoond of opvraagbaar op de webpagina.
  6. Schade: direct of indirecte schade van welke aard dan ook, denkend aan onder andere verloren data, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever doet zijn best om de inhoud van de webpagina actueel te houden. Toch is het mogelijk dat de inhoud niet helemaal volledig en/of juist is.
 4. Aan de inhoud van de webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Er kan geen garantie of ander aanspraak worden gedaan op de juistheid van de inhoud.
 5. De inhoud van de webpagina is voor particulier gebruik bedoeld.
 6. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 7. Zonder opgaaf van redenen mag uitgever de inhoud van de webpagina wijzigen. Er kan geen aanspraak worden gedaan op deze wijzigingen.
 8. De uitgever is niet verantwoordelijk voor welke aan de webpagina gekoppelde bestanden of systemen van derden dan ook.
 9. Oneigenlijk en/of ongeautoriseerd gebruik van de webpagina of de inhoud ervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
 10. Uitgever heeft het recht om u toestemming te ontzeggen voor het gebruik van de aangeboden webpagina's en daarbijhorende diensten.
 11. U zal de uitgever en diens werknemers, vertegenwoordigers en handelspartners beschermen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke, die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw of andermans gebruik van de webpagina.